^Powrót na górę
foto1

Wizyta Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbiety Rafalskiej w Naszym Domu

Dnia 18 września br. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbieta Rafalska  odwiedziła ośrodki wsparcia w dla osób z niepełnosprawnościami. Gościła w  ośrodku dla osób z niepełnosprawnością intelektualną prowadzony przez Fundację L'Arche w Śledziejowicach koło Krakowa, odwiedziła także uczniów Zespołu Szkół Specjalnych im. Brata A. Kosiby w Wieliczce a także Nasz Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy.


Pani Minister Rafalska zaznaczyła, że ośrodki dla niepełnosprawnych są finansowane z wielu źródeł: budżetu państwa, PFRON, samorządów, a także pieniędzy zdobywanych samodzielnie przez fundację. Przypomniała, że Środowiskowe Domy Samopomocy są w całości finansowane z budżetu państwa, a nakłady na ten cel w skali kraju zostały zwiększone o 188 mln zł w ciągu ostatnich dwóch lat.

Źrodło: https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/inne/art,10237,wyjazdowe-posiedzenie-komisji-polityki-spolecznej-i-rodziny.html