^Powrót na górę
foto1

Udział naszych Podopiecznych w zajęciach hipoterapii

W ramach projektu pn. "Działania na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi będącymi podopiecznymi Środowiskowego Domu Samopomocy" współfinansowanego ze środków dotacji powiatu dąbrowskiego, podopieczni Naszego Domu uczestniczyli w zajęciach z hipoterapii.
"Hipoterapia to ukierunkowane działanie terapeutyczne, mające służyć poprawie funkcjonowania człowieka w sferze fizycznej, emocjonalnej, poznawczej, społecznej, podczas którego specjalnie przygotowany koń stanowi integralną część procesu terapeutycznego."
Hipoterapia służy temu, by przywrócić choremu zdrowie i sprawność fizyczną oraz psychiczną za pomocą jazdy konnej.