^Powrót na górę
foto1

III Małopolski Integracyjny Turniej w Kręgle Uczestników Środowiskowych Domów Samopomocy


Cały świat żyje piłkarskim emocjami, a w Gminnej Bibliotece Publicznej w Oleśnie… czas na bowling!
28 czerwca 2018r. w Kręgielni „Azyl Olesno” odbył się III Małopolski Integracyjny Turniej w Kręgle Uczestników Środowiskowych Domów Samopomocy.

To niezwykłe sportowe wydarzenie z roku na rok nabiera rozmachu, a jego organizatorami są Gminna Biblioteka Publiczna w Oleśnie oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy. Partnerem tegorocznej odsłony turnieju było Województwo Małopolskie. Patronat honorowy nad imprezą sprawowali: Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski, Burmistrz Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska Krzysztof Kaczmarski oraz Wójt Gminy Olesno Witold Morawiec.
Do rozgrywek przystąpiło 11 drużyn z Małopolski reprezentujących następujące ośrodki: ŚDS Bobowa, ŚDS Dąbrowica, ŚDS Gorlice, ŚDS Niepołomice, ŚDS Nowodworze, ŚDS Nowy Sącz, ŚDS Oświęcim, ŚDS Oleśnica, ŚDS Pałecznica, ŚDS Radwanowice, ŚDS Ryglice.

Prowadzące imprezę, którymi były Dyrektor ŚDS w Oleśnicy Irena Kawa oraz Dyrektor GBP w Oleśnie Małgorzata Morawiec serdecznie powitały znamienitych gości, którzy licznie odpowiedzieli na zaproszenie. Wśród przybyłych znaleźli się m.in. Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Bolesław Łączyński, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski, Burmistrz Szczucina Andrzej Gorzkowicz, Wójt Gminy Olesno Witold Morawiec, Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej Jacek Sarat, Sekretarz Gminy Olesno Janusz Plata, Rzecznik Prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej mł. asp. Ewelina Fiszbain, Kierownik Rewiru Dzielnicowych asp. szt. Piotr Motyka, Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej mł. bryg. inż. Mariusz Klimaj, Prezes Stowarzyszenia „Otwarte Serce” Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Bogdan Sosin, Zarząd Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” w Dąbrowie Tarnowskiej w osobach: prezes Beata Partyńska, wiceprezes Ryszard Święch, skarbnik Halina Sarat, sekretarz Małgorzata Kułaga; przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia Klub Seniora „Sami Swoi” w Oleśnie: prezes Halina Dojka, skarbnik Dorota Huczek. W sposób szczególny powitani zostali dyrektorzy i kierownicy placówek biorących udział w turnieju, a także wszyscy uczestnicy rozgrywek oraz ich opiekunowie i terapeuci.

Po powitaniu gości prowadzące podkreśliły ogromne wsparcie, jakiego udzielił Partner turnieju – Województwo Małopolskie, kierując szczególe ukłony w stronę Marszałka Województwa Małopolskiego Jacka Krupy oraz Radnego Sejmiku Województwa Małopolskiego Bolesława Łączyńskiego. Nadmieniono również o zaangażowaniu sponsorów oraz wsparciu zaprzyjaźnionych firm, instytucji i organizacji. Przed rozpoczęciem rozgrywek odczytano list Marszałka Województwa Małopolskiego Jacka Krupy skierowany do organizatorów turnieju. Oficjalnego otwarcia dokonali Wójt Gminy Olesno Witold Morawiec oraz Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” w Dąbrowie Tarnowskiej Beata Partyńska.
Po części oficjalnej nadszedł czas na rozgrywki, nad których prawidłowym przebiegiem czuwali niezawodni sędziowie: Mateusz Miodowski i Paweł Świętochowski. Turniej wzbudził wiele emocji, walka była bardzo wyrównana i chociaż jak na wstępie zaznaczono, że nie wynik był ważny ale samo spotkanie się i wspólne spędzenie czasu, to jednak wyróżniono drużyny i indywidualne osoby, które zdobyły największą ilość punktów.

W rozgrywkach drużynowych:   
I miejsce – ŚDS Oświęcim 497 pkt   
II miejsce – ŚDS Pałecznica – 468 pkt   
III miejsce – ŚDS Oleśnica 447 pkt   

W rozgrywkach indywidualnych:   
I miejsce – Krzysztof Ligęza - ŚDS Oświęcim – 148 pkt   
II miejsce  – Marcin Łakomy – ŚDS Pałecznica – 133 pkt   
III miejsce – Jan Szymura – ŚDS Dąbrowica – 122 pkt   

Laureaci rozgrywek indywidualnych i grupowych uhonorowani zostali pucharami. Z kolei wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe medale. Ponadto każda drużyna biorąca udział w rozgrywkach otrzymała dyplom okolicznościowy oraz cenną nagrodę rzeczową. Dodatkowo zwycięska drużyna reprezentująca ŚDS Oświęcim zdobyła Puchar Przechodni Starosty Dąbrowskiego.
Wręczenia pucharów, medali i nagród dokonali: Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Bolesław Łączyński, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski, Burmistrz Szczucina Andrzej Gorzkowicz, Wójt Gminy Olesno Witold Morawiec, Prezes Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń” Beata Partyńska, Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej Jacek Sarat, Sekretarz Gminy Olesno Janusz Plata, Rzecznik Prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej mł. asp. Ewelina Fiszbain, Kierownik Rewiru Dzielnicowych asp. szt. Piotr Motyka, Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej mł. bryg. inż. Mariusz Klimaj, Prezes Stowarzyszenia „Otwarte Serce” Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Bogdan Sosin.

Po wręczeniu nagród przyszedł czas na wyrażenie wdzięczności wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wsparli organizację turnieju. Wśród osób, do których organizatorzy skierowali podziękowania okolicznościowe byli:   
- Jacek Krupa Marszałek Województwa Małopolskiego   
- Bolesław Łączyński Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego   
- Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego   
- Tadeusz Kwiatkowski Starosta Dąbrowski   
- Krzysztof Kaczmarski Burmistrz Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska   
- Witold Morawiec Wójt Gminy Olesno   
- Salomea Kozioł Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Dąbrowie Tarnowskiej   
- Jerzy Fido – Zakład Instalacyjno – Budowlany Sanit – Bud    
- Jolanta i Jan Konieczni – Zakład Usług Samochodowych    
- Rafał Miłoś – Restauracja „U Braci”   
- Stanisław Nowak – Zakład Remontowo-Budowlany   
- Małgorzata i Dariusz Oleś – Zakład Piekarniczo – Cukierniczy    
- Jacek Sarat – Sklep Spożywczo-Przemysłowy   
- Łukasz Surowiec – Małopolskie Centrum Ubezpieczeń   
- Małgorzata i Jerzy Kułaga   
- druh Czesław Mosio – Ochotnicza straż Pożarna w Oleśnie   
- Jan Owca – Urząd Gminy w Oleśnie.

Turniej zakończył wójt Gminy Olesno, który podziękował za udział wszystkim uczestnikom oraz pogratulował organizatorom wspaniałego przedsięwzięcia.
Po trudach sportowej rywalizacji zgromadzeni goście zaproszeni zostali na poczęstunek, który pozwolił zregenerować nadwątlone siły.
III Małopolski Integracyjny Turniej w Kręgle Uczestników Środowiskowych Domów Samopomocy to fantastyczna atmosfera, piękna sportowa rywalizacja i wybuchy szczerej radości, a przede wszystkim niepowtarzalna okazja do spotkania z życzliwymi ludźmi.

Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy w tych trudnych czasach otwarli swoje serca
i wsparli tę wyjątkową inicjatywę.

Źródło: Gminna Biblioteka Publiczna w Oleśnie