^Powrót na górę
foto1

Tradycyjne Śniadanie Wielkanocne w Naszym Domu

Wielkanoc to najstarsze i największe święto chrześcijańskie obchodzone już przez pierwszych chrześcijan. Kościół świętuje Wielkanoc, czyli Zmartwychwstanie Chrystusa, które jest zapowiedzią naszego zmartwychwstania. Mówi o tym św. Paweł w 1 Liście do Tesaloniczan.
„Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus istotnie umarł i zmartwychwstał,
to również tych, którzy umarli w Jezusie, Bóg wyprowadzi wraz z Nim.”


Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego kończy Wielki Post. Zazwyczaj po powrocie do domu z rannej Mszy Świętej spożywamy uroczyste śniadanie wielkanocne. Dzielimy się jajkiem i składamy sobie życzenia, wyrażając swą radość, że Pan jest z nami; tak jak w dzień swego Zmartwychwstania zasiadł do stołu z uczniami z Emaus, aby spożyć z nimi posiłek, umacniając ich w wierze.
My także chcąc podtrzymać tradycję Świąt Wielkanocnych dnia 5 kwietnia br. zorganizowaliśmy już po raz piąty, Uroczyste Śniadanie Wielkanocne dla Naszych Uczestników, Pracowników i zaproszonych gości.

Na spotkanie zaproszenie przyjęli: Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej – Pan Krzysztof Kaczmarski, Członkowie Zarządu  Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń” w Dąbrowie Tarnowskiej w osobach: Prezes – Pani Beata Partyńska, Wiceprezes – Pan Ryszard Święch, Skarbnik – Pani Halina Sarat, Sekretarz – Pani Małgorzata Kułaga, Członek – Pani Małgorzata Słupek, Wójt Gminy Olesno – Pan Witold Morawiec, Sekretarz Gminy Olesno – Pan Janusz Plata, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnie – Pani Małgorzata Morawiec oraz Członkowie Rady Rodziców.
Pani Dyrektor Irena Kawa po przywitaniu gości, złożeniu najlepszych życzeń na nadchodzące dni i wspólnej modlitwie, zaprosiła wszystkich do spożycia Śniadania Wielkanocnego, przygotowanego w pracowni kulinarnej. Nie zabrakło tradycyjnego żurku z jajkiem i kiełbaską, babek wielkanocnych oraz innych pyszności. Głos zabrała także Prezes Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń” – Pani Beata Partyńska, składając wszystkim najserdeczniejsze życzenia i dziękując, za podtrzymywanie w Naszej Placówce tradycji wielkanocnych.