^Powrót na górę
foto1

Podziękowania za życzenia wielkanocne

W imieniu Pracowników oraz Podopiecznych naszego Domu pragniemy serdecznie podziękować za przekazane na nasz adres życzenia wielkanocne. Jesteśmy wdzięczni za każde dobre słowo oraz okazywane gesty pełne życzliwości i sympatii.

Dziękujemy Instytucjom, Firmom oraz Osobom Prywatnym:

 • Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Pani Elżbiecie Rafalskiej
 • Dyrekcji i Pracownikom Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
 • Staroście Dąbrowskiemu – Panu Tadeuszowi Kwiatkowskiemu, Wicestaroście Dąbrowskiemu – Panu Markowi Kopia oraz Przewodniczącej Rady Powiatu Dąbrowskiego – Pani Barbarze Pobiegło
 • Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej – Pani Agnieszce Anioł-Głuszek wraz z Pracownikami
 • Burmistrzowi Dąbrowy Tarnowskiej - Panu Krzysztofowi Kaczmarskiemu, Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej - Panu Jackowi Sarat oraz Pracownikom Urzędy Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Wójtowi Gminy Gręboszów - Pani Krystynie Świętek oraz Przewodniczącemu Rady Gminy Gręboszów - Panu Franciszkowi Dymon
 • Wójtowi Gminy Olesno - Panu Witoldowi Morawiec
 • Wójtowi Gminy Radgoszcz - Panu Markowi Lupa wraz z Pracownikami Urzędu
 • Kierownikowi i Pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnie
 • Kierownikowi i Pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie
 • Zarządowi Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Pomocna Dłoń" w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej - Pani Katarzynie Hałun wraz z Pracownikami
 • Dyrektorowi Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej - Pani Jadwidze Kusior wraz z Pracownikami
 • Dyrektorowi i Pracownikom Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnie
 • Dyrektorowi Dąbrowskiego Domu Kultury - Panu Pawłowi Chojnowskiemu
 • Dyrektorowi Centrum Polonii - Ośrodka Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu - Pani Małgorzacie Bułat wraz z Pracownikami
 • Dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej - Pani Bogusławie Molak wraz z Pracownikami
 • Komendantowi Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej - nadkom. Mirosławowi Strach oraz I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej - mł. insp. Lucjanowi Pałuckiemu
 • Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej - Pani Annie Fido
 • Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej - Pani Dorocie Długoń wraz ze społecznością szkolną
 • Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Olesnie - Panu Jarosławowi Bartoń
 • Dyrekcji, Pracownikom i Wychowankom Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Sutkowie
 • Dyrektorowi Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Tarnowskiej - Panu Ryszardowi Micek wraz z Pracownikami i Podopiecznymi
 • Uczestnikom oraz Kadrze Dziennego Domu "Senior+" w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Prezesowi Zarządu Stowarzyszenia "Otwarte Serce" w Szczucinie - Panu Bogdanowi Sosin
 • Kierownikowi, Kadrze i Uczestnikom Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowicy
 • Dyrekcji, Pracownikom i Wychowankom NORW, NSPP, NPS w Kupieninie
 • Prezesowi Zarządu Stowarzyszenia "Przyjazny Świat" - Panu Leszkowi Trójniak
 • Kierownikowi, Pracownikom oraz Podopiecznym Środowiskowego Domu Samopomocy w Siedlcu
 • Dyrektorowi, Pracownikom i Uczestnikom Środowiskowego Domu Samopomocy w Lisiej Górze
 • Dyrektorowi, Pracownikom oraz Mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej oraz Uczestnikom Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowodworzu
 • Uczestnikom oraz Kadrze Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzepienniku Biskupim
 • Uczestnikom, Pracownikom oraz Dyrektorowi POW w Zbyszycach
 • Uczestnikom oraz Pracownikom Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera w Krakowie
 • Uczestnikom i Pracownikom Środowiskowego Domu Samopomocy przy al. Pokoju 7 w Krakowie
 • Społeczności Środowiskowego Domu Samopomocy i Stowarzyszeniu "Bratnich Serc" w Oświęcimiu
 • Uczestnikom i Pracownikom Środowiskowego Domu Samopomocy przy Olszańskiej 5 w Krakowie
 • Małopolskiemu Centrum Profilaktyki w Krakowie
 • Niezrzeszonym Dąbrowiakom z Chicago
 • Redakcji Informatora Dąbrowskiego www.informatordabrowski.pl
 • Właścicielom Ośrodka Nauki Jazdy JEDYNKA - Państwu Bernadecie i Pawłowi Drożdż
 • Właścicielowi firmy QVADRO - Panu Mariuszowi Toczek
 • Rodzinie Skrzyniarzów z dziećmi i wnukami