^Powrót na górę
foto1

Zajęcia logopedyczne

W ramach projektu "Aktywni na czasie" odbywają się indywidualne zajęcia logopedyczne prowadzone przez neurologopedę mgr Ewę Bajorek. Celem zajęć jest usprawnienie procesu komunikacji Podopiecznych, podnoszenie ich sprawności językowej poprzez prowadzenie różnorodnych ćwiczeń z zakresu rozumienia, usprawniania artykulacji, rozwijania słownictwa, utrwalania prawidłowych form gramatycznych oraz rozwijania bardziej złożonych form wypowiedzi.