^Powrót na górę
foto1

Religie Świata

„Tolerancja to za mało, bo ważna jest też miłość
 do braci wierzących inaczej, ale w tego samego Boga"
Jan Paweł II

W myśl słów Papieża Polaka Podopieczni naszego Domu w ramach poznawania wybranych religii świata rozpoczęli „duchową wędrówkę” po chrześcijaństwie, islamie oraz judaizmie.


Zajęcia rozpoczęto od zagłębienia się w historię, podstawowe zasady i pojęcia objawionej religii monoteistycznej zwanej CHRZEŚCIJAŃSTWEM. Po teoretycznym wprowadzeniu i utrwaleniu posiadanej wiedzy Podopieczni przystąpili do części praktycznej, biorąc udział w dyskusjach, ćwiczeniach oraz rozwiązując samodzielnie przygotowaną krzyżówkę. Spotkanie zakończono zabawą w kalambury, która stanowiła podsumowanie omawianych kwestii i nawiązywała do wybranych scen z życia Jezusa Chrystusa.

W przedstawieniu kolejnej religii- ISLAMU posłużyła prezentacja multimedialna. Podopieczni zostali zapoznani z genezą, życiorysem twórcy, stosowanym nazewnictwem oraz określeniami związanymi z drugą na świecie pod względem liczby wyznawców po chrześcijaństwie religią. Integracji Podopiecznych posłużyła praca w grupach, polegająca na analizie i dyskusji na temat otrzymanych tekstów źródłowych. Zajęcia urozmaicane były wyświetlaniem filmów, dotyczących omawianych kwestii.

W przededniu Dnia Judaizmu, który obchodzony jest 17 stycznia Uczestnicy mieli okazję odwiedzić Ośrodek Spotkania Kultur w Dąbrowie Tarnowskiej i zapoznać się z kulturą, obrzędami i tradycją żydowską. Po Ośrodku zostali oprowadzeni przez Panią Karolinę Pikul-Sobarnia, która z zaangażowaniem i w sposób interesujący zapoznała Podopiecznych z prezentowaną ekspozycją. Korzystając z obecności w Ośrodku, uczestnicy podziwiali również piękno i dziedzictwo kultury regionalnej.
Wizyta w byłej synagodze była ostatnim etapem poznawania przez naszych Podopiecznych odmienności, ale także refleksją nad wspólnymi cechami łączącymi wszystkie omawiane religie.