^Powrót na górę
foto1

Podziękowania za życzenia świąteczno-noworoczne

W imieniu całej Społeczności naszego Domu pragniemy złożyć serdeczne podziękowania za przekazane życzenia świąteczno-noworoczne. Jesteśmy wdzięczni za każde dobre słowo oraz okazywane gesty pełne życzliwości i sympatii.

 

Dziękujemy Instytucjom, Firmom oraz Osobom Prywatnym:

 • Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Pani Elżbiecie Rafalskiej
 • Dyrekcji i Pracownikom Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
 • Starszemu Inspektorowi Wojewódzkiego Oddziału Pomocy Stacjonarnej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego - Pani Renacie Samborskiej
 • Staroście Dąbrowskiemu – Panu Tadeuszowi Kwiatkowskiemu, Wicestaroście Dąbrowskiemu – Panu Markowi Kopia oraz Przewodniczącej Rady Powiatu Dąbrowskiego – Pani Barbarze Pobiegło
 • Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej – Pani Agnieszce Anioł-Głuszek wraz z Pracownikami
 • Burmistrzowi Dąbrowy Tarnowskiej - Panu Krzysztofowi Kaczmarskiemu, Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej - Panu Jackowi Sarat oraz Pracownikom Urzędy Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Wójtowi Gminy Gręboszów - Pani Krystynie Świętek oraz Przewodniczącemu Rady Gminy Gręboszów - Panu Franciszkowi Dymon
 • Wójtowi Gminy Olesno - Panu Witoldowi Morawiec
 • Kierownikowi i Pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnie
 • Kierownikowi i Pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie
 • Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej - Pani Katarzynie Hałun wraz z Pracownikami
 • Dyrektorowi Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej - Pani Jadwidze Kusior wraz z Pracownikami
 • Dyrektorowi i Pracownikom Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnie
 • Dyrektorowi Dąbrowskiego Domu Kultury - Panu Pawłowi Chojnowskiemu
 • Dyrektorowi Centrum Polonii - Ośrodka Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu - Panu Grzegorzowi Olearczyk wraz z Pracownikami
 • Dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej - Pani Bogusławie Molak wraz z Pracownikami
 • Komendantowi Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej - nadkom. Mirosławowi Strach oraz I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej - podinsp. Bogusławowi Chmielarz
 • Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej - Pani Annie Fido
 • Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej - Pani Dorocie Długoń
 • Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Olesnie - Panu Jarosławowi Bartoń
 • Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej - Panu Robertowi Pantera, Wicedyrektor - Pani Urszuli Banaś oraz Kierownikowi Szkolenia Praktycznego - Pani Zofii Rzepeckiej
 • p.o. Dyrektora Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Sutkowie - Panu Marcinowi Grabka wraz z Pracownikami oraz Wychowankami
 • Dyrektorowi Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Tarnowskiej - Panu Ryszardowi Micek wraz z Pracownikami i Podopiecznymi
 • Prezesowi Zarządu Stowarzyszenia "Otwarte Serce" w Szczucinie - Panu Bogdanowi Sosin
 • Kierownikowi, Kadrze i Uczestnikom Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowicy
 • Dyrekcji, Pracownikom i Wychowankom NORW, NSPP, NPS w Kupieninie
 • Prezesowi Zarządu Stowarzyszenia "Pomocny Świat" - Panu Leszkowi Trójniak
 • Kierownikowi, Pracownikom oraz Podopiecznym Środowiskowego Domu Samopomocy w Siedlcu
 • Pracownikom oraz Podopiecznym ŚDS w Zagórzanach
 • Dyrektorowi, Pracownikom i Uczestnikom Środowiskowego Domu Samopomocy w Lisiej Górze
 • Dyrektorowi, Pracownikom oraz Mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej oraz Uczestnikom Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowodworzu
 • Uczestnikom, Pracownikom oraz Dyrektorowi POW w Zbyszycach
 • Podopiecznym oraz Kadrze Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Zachariaszowskiej
 • Pracownikom i Uczestnikom Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolbromiu
 • Podopiecznym i Pracownikom Środowiskowego Domu Samopomocy w Jordanowie
 • Dyrektorowi, Pracownikom oraz Uczestnikom Środowiskowego Domu Samopomocy w Olkuszu
 • Społeczności Środowiskowego Domu Samopomocy w Chrzanowie
 • Właścicielom Ośrodka Nauki Jazdy JEDYNKA - Państwu Bernadecie i Pawłowi Drożdż
 • Właścicielowi firmy QVADRO - Panu Mariuszowi Toczek
 • Magdalenie Wróbel z Mamą