^Powrót na górę
foto1

"Jak nie kochać jesieni..."

"Jak nie kochać jesieni, jej babiego lata,
Liści niesionych wiatrem, w rytm deszczu tańczących.
Ptaków, co przed podróżą na drzewach usiadły,
Czekają na swych braci, za morze lecących."

"Jak nie kochać jesieni...". Zainspirowani słowami wiersza, postanowiliśmy zatrzymać jesień w malarstwie. Zaprosiliśmy do naszego Domu artystkę, malarkę, właścicielkę firmy Handlowo-Usługowo-Projektowej Grawprojekt 2, Panią Agnieszkę Wronę-Łapa do przeprowadzenia warsztatów malarskich pt. "Jesień w przyrodzie". Celem tych zająć było uwrażliwienie Podopiecznych na piękno przyrody, rozwijanie sprawności manualnej, nauka podstaw malarstwa artystycznego. Pani Agnieszka bardzo interesująco wprowadziła naszych Podopiecznych w tajniki profesjonalnego malarstwa i służyła pomocą wszystkim i każdemu osobno w powstawaniu jesiennego pejzażu.

W imieniu Podopiecznych, Dyrekcji i Terapeutów składamy serdecznie podziękowania Pani Agnieszce Wrona-Łapa za poświęcony czas i cenne wskazówki dotyczące jakże pięknej i trudnej sztuki malarskiej. Poprowadzony przez Panią plener malarski dostarczył naszym Podopiecznym wielu pozytywnych emocji i wzruszeń, a także rozpromienił ich twarze.