^Powrót na górę
foto1

Podziękowania za życzenia wielkanocne

W imieniu Pracowników oraz Podopiecznych naszego Domu składamy serdeczne podziękowania za przekazane życzenia wielkanocne.


Dziękujemy Instytucjom oraz Osobom Prywatnym:

 • Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie - Pani Wioletcie Wilimskiej wraz z Pracownikami
 • Wójtowi Gminy Olesno - Panu Witoldowi Morawiec
 • Burmistrzowi Dąbrowy Tarnowskiej - Panu Krzysztofowi Kaczmarskiemu oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej - Panu Jackowi Sarat
 • Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczucin - Panu Andrzejowi Gorzkowicz oraz Przewodniczącej Rady Miejskiej w Szczucin - Pani Agnieszce Beker
 • Staroście Dąbrowskiemu – Panu Tadeuszowi Kwiatkowskiemu, Wicestaroście Dąbrowskiemu – Panu Markowi Kopia oraz Przewodniczącej Rady Powiatu Dąbrowskiego – Pani Barbarze Pobiegło
 • Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zdrowia - Pani Marioli Smolorz
 • Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej – Pani Agnieszce Anioł-Głuszek wraz z Pracownikami
 • Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej – Panu Stanisławowi Początek
 • Komendantowi Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej - Panu Andrzejowi Kupiec wraz z podległymi Policjantami i Pracownikami
 • Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej - Panu Andrzejowi Milewskiemu
 • Dyrektorowi i Pracownikom Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Dyrekcji i Pracownikom Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Kierownikowi i Pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnie
 • Kierownikowi i Pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gręboszowie
 • Kierownikowi i Pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mędrzechowie
 • Dyrektorowi, Pracownikom oraz Wychowankom Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Szarwarku
 • Pracownikom i Kierownictwu Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Prezesowi Stowarzyszenia "Przyjazny Świat" -  Panu Leszkowi Trójniak
 • Dyrektorowi, Wychowankom i Pracownikom NPS, NORW, NSPP w Kupieninie
 • Prezesowi Stowarzyszenia "Otwarte Serce" - Panu Bogdanowi Sosin
 • Podopiecznym, Pracownikom i Kierownikowi Środowiskowego Domu Samopomocy w Siedlcu
 • Dyrektorowi, Uczestnikom i Pracownikom Środowiskowego Domu Samopomocy w Lisiej Górze
 • Podopiecznym, Kadrze oraz Kierownikowi Środowiskowego Domu Samopomocy w Starym Sączu oraz Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "GNIAZDO"
 • Krajowemu Towarzystwu Autyzmu Oddział w Krakowie oraz Uczestnikom i Pracownikom Środowiskowego Domu Samopomocy przy Alei Grottgera 3 w Krakowie
 • Dyrektorowi, Pracownikom i Uczestnikom Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzesku
 • Uczestnikom i Pracownikom ŚDS-u przy Alei Pokoju 7 w Krakowie
 • Pracownikom Stowarzyszenia Integracyjnego Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych "Szansa" z Krakowa
 • Dyrekcji, Pracownicom i Uczestnikom Środowiskowego Domu Samopomocy "Vita" w Krakowie
 • Uczestnikom i Pracownikom Środowiskowego Domu Samopomocy FWRS "Leonardo" w Wieliczce
 • Uczestnikom i Pracownikom Środowiskowego Domu Samopomocy "Chatka" w Nowym Targu
 • Państwu Skrzyniarzom z dziećmi i wnukami
 • Rodzinie Kułaga z Radwanu